Huidig kantoor

Feys bvba

Kantoor Feys is een kantoor bestaande uit een team van 20 medewerkers dat gespecialiseerd is in drie kernactiviteiten: landmeten & expertises, veiligheidscoördinatie, EPB- en EPC-studies en keuringen riolering.

De opdrachten voor landmeten & expertises bestaan hoofdzakelijk uit opmetingen, verkavelingen, ruilingen, uitzetten van bouwwerken, plaatsbeschrijvingen en schattingen. Deze diensten worden uitgevoerd in opdracht van privé-personen, openbare besturen, bedrijven, notarissen, architecten, studiebureaus, aannemers, banken, vastgoedmakelaars, advocaten, boekhouders, bedrijfsrevisoren, … Met onze 35 jarige ervaring beschikken we over een belangrijke expertise in de landmeetkunde.

Op 01/05/2001 werd de nieuwe wetgeving op de veiligheidscoördinatie in het leven geroepen. Sinds 01/05/2001 dient iedere bouwheer een veiligheidscoördinator aan te stellen voor bouwwerken waar meer dan één aannemer werkt. Het werkgebied situeert zich over gans België.

Als er na 01/01/2006 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend voor uitvoering van werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten … gelden er EPB-eisen (energieprestatie- en binnenklimaateisen) en nieuwe procedures. Dat betekent dat er een EPB-verslaggever moet aangesteld worden voor de start van het werk. Die verslaggever berekent het E-peil en het K-peil van het gebouw na uitvoering van het werk en dient uiterlijk zes maanden na ingebruikname de EPB-aangifte in. De EPB-eisen en de procedures gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor uitbreidingen en verbouwingen aan gebouwen, als er een stedenbouwkundige vergunning nodig is. In het kader van deze nieuwe wetgeving treden wij op als EPB-verslaggever. Door de EPB-verslaggeving te combineren met de veiligheidscoördinatie kunnen we de bouwheer een belangrijke kostenbesparing aanbieden gezien beide taken elkaar gedeeltelijk overlappen (werfbezoeken, administratie, verzamelen van as-builtgegevens).

Als een woning wordt verkocht na 1/11/2008 of verhuurd na 1/1/2009 dient een energieprestatiecertificaat opgemaakt te worden. Wij kunnen tevens instaan voor de opmaak van deze EPC’s. Tevens kan een elektrische keuring bij verkoop van een eigendom via ons besteld worden.

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement. Bart Feys is erkend Vlario- en Aquaflanders keurder van private riolering.

We wensen u een aangenaam bezoek aan onze site en hopen u in de toekomst van dienst te kunnen zijn. Bent u reeds klant van ons, dan danken we u voor het vertrouwen.

Reclamebureau PopCom